Lokaldemokrati

Folkevalgtes rolle
Deres rolle som folkevalgt er mangesidig, men det viktigste er å ivareta.

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

I alle politiske gjøremål skal hensynet til gode helhetlige løsninger for alle kombineres med ivaretakelse av egne velger og ideologisk ståsted. Ingen lett oppgave. Politikk i stort handler om å sette sitt stempel på samfunnsutviklinga. 

Lokalpolitikk handler også om å prege framtida ut fra egne politiske visjoner, men også å finne gode løsninger i lokalsamfunnet som sikrer vekst og utvikling.

Det norske lokaldemokratiet bygger på fire sentrale verdier:

 • Frihet – til å gjøre lokale prioriteringer og finne lokale løsninger
 • Likhet – utøvelse av myndigheten innenfor rettstatens prinsipper
 • Demokrati – som egenverdi knyttet til deltakelse, åpenhet, nærhet og
  engasjement
 • Effektivitet – kommunene er mest effektive i løse en rekke offentlige oppgaver

Det er ikke mulig å lage noen håndbok for hvordan de folkevalgte skal kombinere de seks rollene med de fire krevende verdiene.

Publisert
11.12.2009
Sist endret
01.02.2016

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

kommunale virksomheter

Relaterte artikler