Planverk

Her finner du informasjon om kommunens ulike planer. Dette omfatter alt fra kommuneplan til reguleringsplaner. Du kan også finne informasjon om planer som er lagt ut til offentlig ettersyn samt pågående prosjekter.

Publisert
22.11.2011
Sist endret
15.05.2012
Publisert av
Ruth Brenna