Utbyggingsavtale del av Storevollhei – offentlig ettersyn

Plan- og økonomiutvalget har i møte den 14.03.17 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for del av Storevollhei ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4.

Merknader sendes til post@vennesla.kommune.no eller på skjema under innen 19.04.17, merkes «sak 17/01562»

Seksjon for samfunnsutvikling

Navn:
 
Epost:
 
Telefonnummer:
 
Postadresse:
 
Navn eller saksnummer til innspill/høringen:
 
Merknader/innspill til høringen:
 
 
Publisert
16.03.2017
Sist endret
16.03.2017

Snarveier