Revisjon av konsesjonsvilkårene i Otravassdraget

Revisjon av konsesjonsvilkårene i Otravassdraget

Vennesla kommune ønsker innspill på saker som kan være aktuelt å ta opp i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene i Otravassdraget.

Kommunen vil sammen med de andre kommunene langs Otravassdraget kreve revisjon av konsesjonsvilkårene gitt i forbindelse med kraftutbygginger i Otra. Vi trenger innspill på saker som kan være aktuelt å ta opp i revisjonen.

Hva som kan tas med i en revisjonen av konsesjonsvilkårene vil typisk være skader og ulemper, som var påført på grunn av kraftutbyggingen, og som en ikke så for seg da konsesjonen var gitt. Hovedformålet i en revisjon vil dermed være å sette i verk miljøforberedende tiltak for å bøte på skader som ikke var vurdert på konsesjonstidpunktet.

Eksempel på områder en kan få ta opp i en revisjon er:

  • minstevassføring
  • vannspeil, terskler
  • magasinrestriksjoner
  • forhold for vilt og fisk
  • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv (turveier, båt, badeliv)
  • estetiske tiltak
  • erosjonssikring
  • tiltak for å opprettholde den økologiske balansen i vassdraget

 

Det vil ikke være mulig å få revidert høyeste og minste vannstand i magasinene, men det kan gis restriksjoner på fyllingsgrad av magasin i perioder av året av hensyn til dyreliv, friluftsliv, ferdsel m.m.

Merk at det bare er allmenne vilkår som kan tas opp, spesifikke grunneierspørsmål som f.eks. skjønn og erstatninger er ikke tema. Listen er ikke uttømmende. Det er viktig å få med alle tenkelig forhold videre i prosessen.

Vi ønsker skriftlige innspill til post@vennesla.kommune.no eller på skjema under, innen 20. april, merkes saksnummer 17/02936.

For spørsmål kan Eirik Aarrestad kontaktes på tlf. 915 99 947 eller e-post eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no.

Publisert
31.03.2017
Sist endret
31.03.2017

Snarveier