Planer til høring/offentlig ettersyn

Forslag til planverk sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.

Publisert
10.12.2010
Sist endret
25.10.2012

Snarveier