Kommunal planstrategi 2016-2019

Planstrategien ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2016, sak 36/16 og danner grunnlaget for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2016-2019. Den viser sentrale utviklingstrekk og utfordringer framover og kommunens prioritering av plan-, og strategi- og utredningsarbeid i perioden.

Det er i planstrategien blant annet bestemt at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres i denne kommunestyreperioden. Den kommunale planstrategien er ikke formelt bindende. Vedtaket kan ikke påklages.

Publisert
21.06.2016
Sist endret
21.06.2016