Gnr/bnr 6/950 m.fl. Venneslahallen - godkjent reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Vennesla kommunestyre i møte den 23.03.17 godkjent reguleringsplan for gnr/bnr 6/950 m.fl. for Venneslahallen og tilliggende skoleområder, datert 28.02.17, sak 14/17. 

Se tilhørende saksdokumenter i høyre meny under dokumenter.

Vedtak om reguleringsplaner kan påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig til: Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla,  på e-post til post@vennesla.kommune.no eller via skjema under. Merk klagen med saksnummer 15/02711.

Frist for klage er satt til 12. mai 2017.

Navn:
 
Epost:
 
Telefonnummer:
 
Postadresse:
 
Navn eller saksnummer til innspill/høringen:
 
Merknader/innspill til høringen:
 
 
Publisert
10.04.2017
Sist endret
10.04.2017