Kunngjøring av planvedtak

Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages,
jf. PBL. § 1-9.

Se kunngjøringer i venstre meny.

Publisert
10.12.2010
Sist endret
01.11.2011

Snarveier