Samfunnsdel 2015 - 2026

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den inneholder en beskrivelse og vurdering av strategier for utviklingen i kommunen. 

Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. For Vennesla kommune er budsjett og økonomiplanen handlingsdelen til kommuneplanen.

Se dokumenter i høyre side.

Publisert
02.02.2010
Sist endret
29.05.2015
Publisert av
Eirik Aarrestad

Kontaktinformasjon

Plan- og miljøvernrådgiver: Eirik Aarrestad

Telefon: 38 13 73 39 / 915 99 947

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1