Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret har 16. juni 2016, sak 36/16, vedtatt kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1.

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi omfatter kommunens strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljø- og samfunnsutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eirik Aarrestad på epost
eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no eller tlf. 38 13 73 39 mobil 915 99 947.

Publisert
14.01.2013
Sist endret
21.06.2016