Varsel om oppstart av planarbeid, midlertidig forbud mot tiltak og utbyggingsavtale

Det varsles oppstart av områderegulering for Sentrum Nord i hht. PBL § 12-8 og midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet, med hjemmel i PBL § 13-1. Varslet er i henhold til bygg- og miljøutvalgets vedtak i sak 48/16. I henhold til PBL § 17-4 varsles det også om igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Publisert
13.06.2016
Sist endret
13.06.2016

Snarveier