Varsel om oppstart av planarbeid

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles.
Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte.
Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.

Publisert
31.01.2017
Sist endret
30.01.2017

Snarveier