Kunngjøringer/Høringer/Planer

Her vil informasjon og kunngjøringer fra kommunen bli offentliggjort.
Spesielle typer kunngjøringer/høringer er fordelt på ulike kategorier.

Reguleringsplaner og kommuneplaner.
Arbeidet med reguleringsplaner og kommuneplaner gjøres kjent i tre faser av prosessen:

  1. Varsel om oppstart av planarbeid
  2. Planer til høring/offentlig ettersyn
  3. Kunngjøring av planvedtak

Planer som legges ut til høring betyr at du som innbygger kan komme med innspill og synspunkter, eller at du som en berørt part kan klage på vedtak kommunen har gjort.

Enhet for plan og utbygging har ansvar for behandling av offentlige og private regulerings- og bebyggelsesplaner og fremme disse for politisk behandling.

Publisert
10.12.2010
Sist endret
28.10.2015
Publisert av
Ruth Brenna