Om Vennesla

Vennesla er den tredje største kommunen i Vest-Agder målt i antall innbyggere. Flere og flere oppdager de mange kvalitetene vi har å by på, derfor kan vi vise til en jevn vekst både i innbyggertall og næringsetableringer de siste årene.

Vennesla har et godt utbygd servicetilbud til innbyggerne, og vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for trivsel og gode levevilkår.

Vennesla sentrum er i sterk utvikling, med økt tilflytning og stadig bredere handelstilbud. Her finner du alt du måtte ha behov for.

Vennesla er en tryggkommune hvor folk bryr seg om og tar vare på hverandre. Frivilligheten står sterkt i bygda. Det ser vi av det brede idretts-, kultur og menighetslivet.

Vennesla ligger meget sentralt - midt på Agder. Setesdalsvegen (r.v. 9) går gjennom kommunen. Det er kort vei til Kjevik Lufthavn, og Sørlandsbanen har togstopp her. Kristiansand, med alle byens fasiliteter og severdigheter, ligger dessuten kun et drøyt kvarter unna med bil.

Her vil du trives i arbeid og fritid.

Tilrettelagt for næringsutvikling
Vennesla kommune har et mangfoldig næringsliv innen handel, service, håndtverk og industri. Pågangen for nyetableringer er stadig økende. Kommunen legger forholdene til rette for etablering av næring gjennom rask saksbehandling og en godt tilrettelagt infrastruktur.

Gågata i Vennesla sentrum
Vennesla kommune ønsker å satse på næringsarbeid og næringsutvikling. Kommunen har en egen stilling som næringsrådgiver.

På Hunsøya er det etablert en næringspark hvor gründere har muligheten til å starte virksomhet i fellesskap med andre bedrifter. 
Kommunen arbeider  tett med næringslivets egne foreninger - Kjøp i Vennesla og Vennesla næringsforening.
Har du kreative ideer eller spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt.

Friluftsliv
I Vennesla har du meget gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Her er det tilrettelagt for turer i idyllisk natur til fots, på ski eller sykkel.

Fjellmannsvegen må nevnes spesielt. I gamle dager, før veiene hadde skåret seg gjennom terrenget, tok folk seg fram til fots eller på hesteryggen. Tunge bører ble lagt på både hest og folk og fraktet fra de indre bygder ned til kysten. Kjøpevarer ble båret tilbake. Fjellmannsvegen gikk fra Setesdalen til Kristiansand. I dag er de sørligste 53 kilometerne merket. Underveis passerer du en rekke flotte kulturminner.
 Nasjonal sykkelrute

Nasjonal sykkelrute nr. 3 går fra Kristiansand til Haukelid, med en rekke fine severdigheter underveis. 

 

Når snøen kommer, blir det preparert skiløyper for turfolket i regionen. I Vennesla finner du et sammenhengende løypesystem på 35 kilometer i variert og vakkert terreng rundt Moseidvarden og Nasbøvarden. I tillegg er det på Lauvåsheia et fl ott tilbud til skiløpere med 15 km preparerte løyper. Sandripheia Fritidspark i Øverbø tilbyr en rekke vinter- og friluftsaktiviteter, inkludert lysløype. Senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Vennesla er med i Midt-Agder Friluftsråd. Oppdatert informasjon om bl.a føremeldinger og turmuligheter finner du på www.midt-agderfriluft.no

Norges beste laksefiske
Otra var landets 10. beste lakseelv i 2006. Dette året ble det tatt 10,6 tonn laks her. Basert på fangst per meter elv, nøler vi ikke med å kalle de 15 lakseførende kilometerne fra sjøen til Vigelandsfossen i Vennesla for landets beste lakseområde. Her kan du nyte stillheten og spenningen og samtidig ha en fantastisk mulighet for rekreasjon. Skitt fiske!

Setesdalsbanen: En historisk togtur
Setedalsbanen er et levende museum med en smalsporet dampjernbane fra 1896 som snor seg 8 kilometer gjennnom naturskjønne omgivelser fra
Grovane til Røyknes.
Underveis kan du oppleve landets lengste tømmerrenne. De fleste avganger kjøres med damplokomotiv og gamle teakvogner. Setesdalsbanen er en museumsjernbane i ypperste europeiske klasse og frakter årlig 25-30.000 passasjerer. En spektakulær opplevelse du ikke kommer utenom, enten du er fastboende eller turist.
Velkommen til gamle dager – med lukten av kullrøyk og teak!

Vigeland Hovedgård
Vigeland Hovedgård er et nydelig kulturhistorisk bygg fra 1847, bygget i empire- og sveitserstil, og fremstår som en perle ved Otras bredd.

Vigeland Hovedgård

Her finner du også enestående selskapslokaler, innrammet av en fantastisk natur. Otra renner stille forbi og frister både med laksefiske og bading. Det finnes også en rekke andre tilbud i kommunen, slik som ridning, utsalg av mineraler, bowlinghall, campingplasser og forskjellige aktiviteter for hele familien.

Oppvekst og omsorg
Vennesla kommune ønsker å bidra til at barn, unge og deres familier ses i et helhetlig perspektiv. Det betyr at arbeid på tvers av ulike fagmiljøer og samarbeid med frivillige lag og foreninger er viktig.

Bygg og bo
Vennesla har et rikt utvalg av boligtyper – eneboliger, rekkehus og leiligheter. Etterspørselen etter tomter og boliger har vært stor de siste årene. Flere aktører arbeider med planer om nye store boligområder i kom-
munen. I tillegg utvides eksisterende boligfelt.. På den sentrumsnære Hunsøya arbeides det med omfattende bolig- og næringsutbygging.

Barnehagene
Kommunen har i dag 14 barnehager som er tilpasset brukernes behov. Her tilbys barn og foresatte et ønsket, trygt og utviklende barnehageopphold.
Tilbudet består av kommunale-, private- og familie-barnehager.
Kommunens administrasjon arbeider kontinuerlig med å utvide eksisterende og prosjektere nye barnehager.

Skolene
Målsettingen er å gi barn, unge og voksne et best mulig tilbud til opplæring og etterutdanning. Vennesla har 6 barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og en ungdomsskole, Det er til sammen i underkant av 2000 elever som er fordelt på disse skolene.
Skolefritidsordning (SFO) finnes på de fleste skolene.
De siste årene er det blitt investert store beløp i opprusting av skolene.

Voksenopplæringen
Voksenopplæringen gir opplæringstilbud til norske og fremmedspråklige elever over skolepliktig alder.

Kulturskolen
Kulturskolen gir et opplæringstilbud i ulike musikk og kulturaktiviteter til grunnskoleelever i hele kommunen.

Omsorg
Det er også satset betydelige beløp på bygging av omsorgsboliger og opprusting av kommunens sykehjem.
Hjemmetjenesten er godt utbygd med bl.a. tilbud om pleie og matombringing.

Vi sees på Moonlight!
Ungdomsklubben Moonlight tilbyr flere aktiviteter for de unge.

Vannlek i Otra
Et viktig formål er å forebygge rus blant ungdommen. Her kan man treffes i et trygt, alkoholfritt og hyggelig miljø. Det er mange klubber og grupper i regi av aktivitetsklubben: Båtgruppa arrangerer turer på sjøen.


Mekkeklubben er for dem som er interessert i mopeder og biler. Dykkergruppa arrangerer dykkerturer, og ungdommene får låne utstyr. Ungdommer som starter band kan få bruke klubbhuset Moonlight som øvingslokale. Flere ganger i året arrangeres det også spesielle aktiviteter på fredagskveldene, som skumparty, beach-party, popkornparty og grillparty. I skoleåret er Moonlight åpent etter skoletid på hverdagene.

Frivillige aktører
Det er flere idrettslag i hele kommunen som tilbyr aktiviteter innen de fleste idrettsgrener, og enkelte utøvere har vært på topp i nasjonale og internasjonale
mesterskap. Menighetene i bygda er aktive og gir ulike tilbud til barn og unge - ikke minst innen sang og musikk.

Publisert
14.12.2009
Sist endret
08.01.2016

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: (+47) 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: (+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Postadresse:
Vennesla kommune
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale virksomheter