Nyhetsarkiv 2015

Kartløsningen er for tiden ute av drift

Vennesla kommune har nå fått ny kartløsning for publikum.
Løsningen krever installasjon av silverlight. Ved første gangs bruk får du spørsmål

  11.03.2015

Enklere å bygge på egen eiendom

Fra og med 1. juli 2015 er det flere byggetiltak som er unntatt fra søknadsplikt.

Det betyr at du ikke trenger å varsle na

  11.06.2015

Eiendomsskatt 2015 - offentlig gjennomsyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 72/14, den 18. desember 2014, om utskriving av eiendomsskatt i Vennesla for 2015, og me

  25.02.2015

Enhetsleder for kultur

Arnstein Håkonsen (39 år) har fått tilbud og takket ja til stillingen som kultursjef i Vennesla kommune.

Håkonsen har erfa

  11.05.2015

Husk å søke lærlingeplass innen 1. mars

KS har vedtak om å legge til rette for læreplasser og praksisplasser, med et måltall på minst 1 lærling pr 1000 innbyggere i kommunene.   17.02.2015

UKM - Vennesla og Iveland

Lørdag 7. februar kl. 17.30 begynner UKM Vennesla/Iveland i Kulturhuset.

UKM feirer 30 år og i jubileumsåret e

  06.02.2015

Bilde: Fra Kulturskolen

Drømmestipendet 2015

Mandag 19. januar ble det åpnet registrering av nominasjoner til Drømmestipendet 2015. Fra nå av og fram til 27. februar kan de nomina

  04.02.2015

Publisert
05.01.2015
Sist endret
10.04.2015