Ny nettportal for innbyggerinitiativ

Denne uken åpnet Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven.

Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Gjennom nettportalen kan de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

Fremme sak til Vennesla kommune

Adressen til nettportalen er minsak.no / misak.no

Publisert
31.01.2013
Sist endret
13.05.2013