Nyhetsarkiv 2011

Søknadsfrist om kulturmidler for 2012 er 1. april

Foreninger og lag registrert i Vennesla kommune kan søke om følgende tilskudd innen 1. april:   08.03.2012

Søknadsfrist 1. april

Søknad om støtte til nærmiljøtiltak

Søknadsfrist 1. april   07.03.2012

De skriver bl.a. "Biblioteket i Vennesla er fylt av bøker, lys og rom. Det nye kulturbygget skal være et godt sted å oppholde seg for alle.

Magasinet Gode Rom har gjort en reportasje om vårt nye kulturhus.

De skriver bl.a. "Biblioteket i Vennesla er fylt av bøker, lys og rom. Det nye kulturbygget skal være et godt sted å oppholde seg for alle.   28.02.2012

Samhandlingsreformen – godkjente samarbeidsavtaler mellom Vennesla kommune og SSHF

1. januar 2012 gikk startskuddet for den mye omtalte «Samhandlingsreformen».   06.01.2012

Offentlig ettersyn eiendomstakst/eiendomsskatt 2012

Pr. 24. februar 2012 foreligger takst på alle eiendommer i Vennesla kommune som får utskrevet eiendomsskatt. Takst danner grunnlaget for utskriving

  23.02.2012

Kunngjøring av meklingsprotokoll til kommuneplan for Vennesla kommune 2011-2023

Kommunestyret i Vennesla har i møte 16. juni 2011 vedtatt kommuneplan for Vennesla 2011-2023, med unntak av tre områder i arealdelen hvor det forel

  27.02.2012

15. mars er frist for søknad om plass i SFO for neste skoleår.

Skolefritidsordning (SFO) skoleår 2012/13.

15. mars er frist for søknad om plass i SFO for neste skoleår.   22.02.2012

Vinnerbildet fra fotokonkurransen i 2011. Anne Andersen, Kristiansand vant 1. premien på 5000 kroner.

Ny sykkelkonkurranse

Vinnerbildet fra fotokonkurransen i 2011. Anne Andersen, Kristiansand vant 1. premien på 5000 kroner.   22.02.2012

Vi minner om at søknadsfristen for hovedopptak til barnehagene fra august 2012 er 1. mars

Søknadsfrist 1. mars for hovedopptak til barnehagene fra august 2012

Vi minner om at søknadsfristen for hovedopptak til barnehagene fra august 2012 er 1. mars   11.01.2012

Informasjonsmøte om fosterhjem

Har du tenkt på å bli fosterforelder? Vi vet at mange tenker lenge på dette før de tar kontakt. Vi har bruk for deg!

Nå får  du sjanse

  27.01.2012

Publisert
31.01.2011
Sist endret
31.01.2011