Lærlinger

  • KS har vedtak om å legge til rette for læreplasser og praksisplasser, med et måltall på minst 1 lærling pr 1000 innbyggere i kommunene.

I 2014 hadde Vennesla kommune 2,5 lærlinger pr. innbygger. Antallet lærlinger har økt for hvert år. 

Vi kan tilby læreplasser i disse faggruppene: 

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsefagarbeider
  • IKT-servicefag
  • Institusjonskokk
  • Kontor- og administrasjonsfaget

Anleggsmaskinførerfaget
Læretid:
To års læretid i enhet for teknisk forvaltning.

Barne- og ungdomsarbeider
Læretid:
To års læretid fordelt på 1 år barnehage og 1 år i skole/SFO. 

Helsefagarbeider
Læretid:
To års læretid. 1 år på omsorgssenter, ½ år i hjemmesykepleien, ½ år i bolig for psykisk utviklingshemmede (Døblebakken). 

IKT-faget
Læretid:
To år i IT avdeling med stor bredde innen IT-faget. 

Institusjonskokk
Læretid:
To år på Venneslaheimen hovedkjøkken evt. Venneslastua 

Kontor- og administrasjon
Læretid:
To år i Servicetorget

Du kan lese mer om de ulike fagene på vilbli.no

Slik søker du om lærlingeplass:

Trenger du hjelp kan du kontakte Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.

Publisert
31.01.2014
Sist endret
03.03.2016
Publisert av
Kate Løvås Joreid