Utviklingsmuligheter

Vennesla kommune er en stor arbeidsplass med varierte tjenester og oppgaver innenfor ulike fagområder. Vi trenger arbeidstakere med den kompetansen som er nødvendig for å løse kommunens oppgaver på en effektiv og rasjonell måte. Som ansatt i kommunen har du muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivå, og innenfor ulike fagfelt. Helse- og omsorg og oppvekst har egne planer for kompetanseutvikling av sine ansatte.

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærer som blir ansatt hos oss får tilbud om å delta i et organisert veilednings- og oppfølgingsprogram.

Vennesla kommune anser godt lederskap som grunnlaget for gode leveranser av kommunens tjenester. For å dyktiggjøre ledere tilbys ulike lederutviklingsprogram der målet er å støtte, utfordre og utvikle våre ledere.

Publisert
07.09.2015
Sist endret
16.09.2015

Kontaktinformasjon

Organisasjonssjef: Heidi Engestøl
Telefon: 38 13 72 16 / 970 22 614

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1